Thăn Ribeye bò Hukobe

770.000,00
Danh mục:

Loại: Bò Nhập Khẩu

Giá: 770.000đ/kg